El Negociat d’Estadística i Padró d’Habitants és una unitat administrativa enquadrada dins de l’Àrea d’Hisenda i de Recursos Generals. Té com a funcions a desenvolupar les següents:

1) Habitants. La gestió del Padró Municipal d’Habitants (*)
2) Habitants. La producció dels llistats demogràfics: Anuaris de Població (*)
3) Territori. La gestió i control dels noms de carrer i de les vies de domini públic del municipi (*)
4) Territori. El control, la gestió i l’assignació de numeració als immobles
5) Territori. El control i la gestió del parc d’habitatges del municipi
6) Eleccions. La gestió de totes les fases dels processos electorals a nivell municipal (*)
7) Eleccions. La producció dels llistats de resultats electorals al municipi: Dossiers electorals (*)
8) Llei del Tribunal del Jurat. La publicació i gestió dels llistats de candidats a Jurat en l'àmbit municipal (*)

Nota: Els apartats que s’assenyalen amb un asterisc disposen d’informació més detallada en els apartats que trobareu annexos en el lateral de la pàgina.