Prevenció i control de la legionel·losi

La legionel·losi és una malaltia infecciosa que afecta les vies respiratòries i que pot causar símptomes lleus semblants als de la grip (Febre de Pontíac) o en alguns casos, derivar a una pneumònia (coneguda com la Malaltia del Legionari)

 

Es transmet per inhalació dels aerosols que contenen el bacteri del gènere Legionel·la. Malgrat que totes les espècies i serogrups del gènere s'han de considerar patògens potencials, l'espècie que més vegades s'ha vist implicada com a causa de la malaltia és la Legionel·la pneumophila de serogrup 1.

El nínxol natural del bacteri de la legionel·losi són les aigües superficials naturals (llacs i rius). No obstant, des d’aquests reservoris naturals, el bacteri pot colonitzar els sistemes d’aigua calenta i freda dels edificis o altres sistemes que necessiten aigua per funcionar. Si la instal·lació disposa d’algun sistema que produeixi aerosols, les gotes d’aigua que contenen el bacteri poden ser inhalades i provocar la legionel·losi en grups específics de risc. És a dir, la infecció es pot transmetre a humans per via aèria a través de la inhalació d’aerosols infectats de legionel·la, però no es transmet de persona a persona.

Responsabilitats dels titulars de les instal·lacions

Els titulars de les instal·lacions, com a responsables legals del compliment de la normativa vigent, són els responsables de dur a terme un manteniment adient a fi d’evitar que es donin les condicions de temperatura i de presència de nutrients necessàries per al bacteri a les seves instal·lacions i que representin un risc per la salut pública.

Aquestes obligacions inclouen programes de manteniment, de neteja i desinfecció, i la verificació de la seva eficàcia mitjançant controls analítics periòdics de qualitat microbiològica i fisicoquímica, així com les millores estructurals i funcionals de les instal·lacions, (article 3 del Decret 352/2004).

Les directrius que marca la normativa són en general els requeriments mínims a complir, i a cada instal·lació s'ha d'adequar el pla a les seves pròpies particularitats, tenint en compte les condicions higienicosanitàries del sistema, l'entorn i la població en contacte amb la instal·lació.

Competències municipals

Les competències municipals en matèria de prevenció i control de legionel·losi són:

  • Manteniment del cens d'empreses amb instal·lacions d’alt risc (torres de refrigeració i condensadors evaporatius)