Seguretat Alimentària


La producció d’aliments segurs és una responsabilitat compartida entre els operadors econòmics i les autoritats competents.


Les empreses del sector alimentari són les responsables de garantir que es comercialitzin aliments segurs i les autoritats oficials són responsables de vetllar perquè els operadors econòmics respectin les normes de seguretat alimentària a través de les inspeccions i el control de les activitats.

A Sant Adrià de Besòs, el cens d'establiments alimentaris al detall  fluctua al voltant dels 400 establiments. L'Ajuntament compleix funcions de control oficial i d'informador sobre la legislació sanitària vigent.

A més a més, el nostre municipi col·labora amb la Diputació de Barcelona en els Cercles de comparació entre municipis, per tal de veure l'evolució d'uns respecte als altres en matèria de salut pública, i poder així millorar any rere any.

 infografia cercles de comparació SA

Enllaços d’interès