Plagues urbanes

El medi urbà és un ecosistema desequilibrat amb poca capacitat d’autoregulació i amb unes condicions d’abundància d'aliments i refugis, que permeten que en ocasions, alguna espècie pugui proliferar en excés, convertint-se en una plaga.

Control integrat de plagues

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs duu a terme un programa de Control integrat de plagues a la via pública i als equipaments municipals que inclou la inspecció periòdica i tractament, si és necessari, del clavegueram dels diferents barris del municipi. 

Cada any es programen els controls rutinaris mínims al clavegueram, i segons les necessitats, es va modificant el número i freqüència de visites. 

A banda d'aquestes visites periòdiques es fan inspeccions a zones concretes del clavegueram o de la via pública arran de les incidències que es reben i es duen a terme mesures preventives per evitar els factors que afavoreixen el desenvolupament d'aquestes plagues, i si cal, es reforça la presència d'esquers.  

 

Informar d’una plaga a la via pública

Quan la plaga es troba a la via pública del nostre terme municipal es poden utilitzar els diferents canals de comunicació establerts amb l’ajuntament:

- Correu electrònic de la secció de medi ambient i salut pública (MASP): masp@sant-adria.net

- A través d’una instància al registre general de l’ajuntament via telemàtica o presencialment (Pl. de la Vila, 12) demanant cita prèvia al telèfon 933812004 o al següent enllaç

Què fer si tenim una plaga a casa?

Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis particulars, és el titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga. La Diputació de Barcelona, posa a disposició unes fitxes tècniques de plagues on es poden trobar algunes mesures preventives que es poden prendre pel seu control.

De forma general, cal barrar-los el pas i disminuir els factors que els estimulen a viure i reproduir-se.

Per evitar l'entrada d'organismes caldrà:

  • 1. Tapar esquerdes i forats de les parets i dels sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i vigilar que tanquin bé

  • 2. Protegir les finestres amb tela mosquitera;

  • 3. Posar dobles portes a les plantes baixes d'àrees obertes, on hi pot haver presència de rosegadors, cobrir els forats de ventilació amb tela mosquitera

Per disminuir  els factors que afavoreixen l'aparició de plagues caldrà:

  • 1. Mantenir tan net com sigui possible el local o l'habitatge, especialment allà on es manipulin o s'emmagatzemin aliments;

  • 2. Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció;

  • 3. Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor;
  • 4. Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament,

  • 5. Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.

Si malgrat les mesures preventives la plaga no desapareix, és recomanable contractar una empresa de control de plagues. Abans de contractar-la informeu-vos dels requisits que ha de complir l’empresa per complir amb la normativa vigent o consulteu les associacions d’empreses del gremi :