Tinença responsable d'animals

 

L’Ordenança municipal sobre tinença responsable d’animals de Sant Adrià de Besòs regula les mesures que garanteixen una saludable relació dels animals amb les persones en l’aspecte higiènic-sanitari, i a la vegada una eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la Llei de protecció dels animals.

La tinença responsable d’animals comporta unes obligacions pel propietari o posseïdor que han de conèixer abans de decidir fer-se càrrec d’un animal com són:

  •  1. CENSAR els animals domèstics (gossos, gats i fures). L'incompliment d'aquesta obligació pot comportar una sanció econòmica.

  • 2. Garantir la bona convivència amb els veïns. Cal destacar els articles referents a la presència dels animals a la via pública (articles 14-20):

    • A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja i collar. Els gossos considerats potencialment perillosos han d’anar amb morrió.

    •  Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants i especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo. Es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis.