FINALITZACIÓ CURS D'ANGLÈS A1

Finalització del curs d'anglès A1 en el marc de la Formació pel segon semestre de Millora Sociolaboral
FINALITZACIÓ CURS D'ANGLÈS A1

ANGLÈS A1

Aquest novembre ha finalitzat  el curs de 150h lectives d'anglès amb acreditació de nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència (MECR).

L'objectiu aconseguits durant aquest curs han estat:

  • Millorar la comprensió oral global i capacitat de percebre textos orals breus i senzills.
  • En expressió oral, realitzar intervencions breus i senzilles i que siguin comprensibles i coherents.
  • En comprensió escrita interpretar els punts principals i capacitat d’emplenar formularis i escriure missatges i textos breus. Participar en converses senzilles.

Està previst tornar a realitzar aquesta formació al següent semestre del 2022. Es poden fer les inscripcions a través del web municipal, per telèfon al 934622874, o bé presencialment a la Plaça Francesc Michelli i Jové, s/n (Edifici Besòs).