FINALITZACIÓ CURS MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Finalització del curs monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la Formació pel segon semestre de Millora Sociolaboral

Aquest novembre ha finalitzat l'etapa lectiva del curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil. Els i les alumnes han realitzat un total de 125h lectives semipresencials. Actualment s'està gestionant l'etapa de pràctiques en diversos centres de lleure.

Una vegada finalitzada aquesta etapa i realitzada la memòria d'activitats, els i les alumnes obtindran el carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que els hi permetrà treballar en el sector del lleure.

Està previst tornar a realitzar aquesta formació al següent semestre del 2022. es podran fer les inscripcions a través del web municipal, per telèfon al 934622874, o bé presencialment a la Plaça Francesc Michelli i Jové, s/n (Edifici Besòs).