Participa a la XIV edició del Concurs d'idees de negoci

Concurs d'idees de negoci

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià posa en marxa el Concurs d'idees de negoci, que enguany arriba a la seva catorzena edició, atès que l’edició passada es va anul·lar amb motiu de la COVID-19.

Hi poden participar totes les persones matriculades en centres d'ensenyament de Sant Adrià que cursin 4t d'ESO, batxillerat o cicles formatius, o bé, com a excepció d’aquest any, que els hagin cursat durant el curs escolar 2019-2020, així com totes les persones d'entre 16 i 25 anys d'edat empadronades al nostre municipi.

Els projectes podran ser individuals o ser presentats per grups de fins a tres persones; en tot cas, caldrà que totes les persones acompleixin les condicions d'alguna de les vies d'accés que consten a les bases.

Pel que fa a les categories i els premis, els projectes són premiats, amb quantitats que van des dels 600 € (el primer lloc) fins als 150 (el tercer), en tres especialitats diferents (idees innovadores, idees sostenibles o solidàries i idees viables). Segueix vigent, d'altra banda, el premi als centres d'ensenyament, en funció de la quantitat i la qualitat dels projectes que el seu alumnat presenti.

Els projectes s'hauran de presentar en format paper, amb el formulari que teniu disponible a la Seu electrònica, des del 20 fins al 30 d'abril de 2021 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a la planta baixa de l'Ajuntament, juntament amb el model d'instància específic per al concurs que trobeu a la Seu electrònica. El lliurament dels premis tindrà lloc el proper mes de juny.

Des d'aquest moment, romanen a la vostra disposició les vies habituals de contacte, per tal de plantejar qualsevol dubte relacionat amb el concurs i el seu funcionament: per telèfon, al número 93 462 06 25, i per correu electrònic, a l'adreça emprenedoria@sant-adria.net.