Reconeixement a l’escola Pompeu Fabra per la seva participació al Programa Cultura Emprenedora a l’Escola

Fa unes setmanes, l’alcaldessa Filo Cañete va fer un reconeixement al director de l’Escola Pompeu Fabra Jordi Cerrato, per la participació durant 11 anys en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola, promogut per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià i la Diputació de Barcelona, essent escola pionera en l’execució d’aquest programa en el territori.

 Es tracta d’una centre escolar amb una trajectòria consolidada al Programa Cultura Emprenedora a l’Escola, que té com a objectiu principal fomentar l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el darrers cursos de l'educació primària. Durant l’any, l'alumnat es dedica a crear i gestionar una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials del municipi.

La tramesa del distintiu que apareix a la fotografia per part de l’alcadessa, suposa el reconeixement a l’escola Pompeu Fabra pel seu compromís i experiència continuada en aquest projecte i alhora vol contribuir a fer visible la implicació d’aquest centre amb la seva comunitat educativa.