AMPLIEM HORARIS PER FER LA PROVA D'ACTIC AL JULIOL

Durant el mes de juliol ampliem els horaris per fer la prova d'Actic a l'Edifici Besòs. Es podrà fer la prova de dilluns a divendres amb 14 places disponibles cada dia.
AMPLIEM HORARIS PER FER LA PROVA D'ACTIC AL JULIOL

ACTIC

L' ACTIC és un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements, habilitats i actituds a l’hora de fer un ús segur i crític de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació). La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades.


Degut a l'augment de demanda  que hem rebut d'usuaris/es per tal de poder realitzar la prova d'obtenció del Certificat d'Actic, es va ampliar l'horari i les places per fer les proves al mes de juny i juliol. Les places pel mes de juny es van exhaurir ràpidament i es per aquest motiu que  hem considerat adient fer una nova ampliació de l'horari al juliol. S'ampliaran les  places disponibles per fer la prova tots els dies de la setmana de juliol, amb 14 places disponibles. Amb aquesta mesura s'intenta donar cabuda a totes aquelles persones que volen i necessiten fer l'examen el més aviat possible.

Les inscripcions es realitzen al web de la Generalitat de Catalunya: https://actic.gencat.cat/ca/actic_serveis_actic/actic_inscripcio_d_aspirant/

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és centre col·laborador dACTIC des de l’any 2014. Concretament les proves telemàtiques es realitzen a les instal·lacions de l’Edifici Besòs (plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n, de Sant Adrià).