CURS PERSONAL DE CONTROL D'ACCÉS

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs engega un curs de Personal de control d'accés en el marc de la Formació per a la Millora Sociolaboral per l'any 2022.

Aquesta formació té com a objectiu millorar el currículum professional i promoure'n la incorporació en el mercat de treball.

El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al personal de control d’accés (control d'entrada de les persones que accedeixen a un  negoci, recinte, local i/o esdeveniments musicals).

El curs s'iniciarà el 28 de març de 2022 en format presencial amb una durada de 60h. 

Els requisits d'accés al curs són els següents:

  • Persones majors d'edat.
  • Tenir la ciutadania espanyola o d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública.

Les persones interessades es poden inscriure a:

  • L'Edifici Besòs: Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n (Edifici Besòs), tel.934622874. formacioiocupacio@santadria.net
  • O directament en aquest enllaç