Campanya per promoure el reciclatge de vidre entre els establiments hostalers de Sant Adrià

L' entitat i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posen en marxa una campanya especial centrada en el sector hostaler. Es duran a terme enquestes a tots els establiments per conèixer els hàbits de reciclatge de vidre i oferir-los cubells de reciclatge adequats a les seves necessitats. A més, per facilitar la tasca de reciclatge en el sector, s'instal·laran contenidors amb sistema VACRI, dotats amb boca més ampla i un sistema d'elevació hidràulic, i es lliuraran galledes als hostalers que ho sol·licitin


Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posen en marxa una campanya per impulsar el reciclatge de vidre en el sector hostaler de la ciutat.

La iniciativa, comença la setmana vinent amb la realització d’entrevistes als establiments d'hostaleria de Sant Adrià de Besòs per conèixer de primera mà els seus hàbits i necessitats a l’hora de separar els residus que generen. L’objectiu és poder adequar els recursos existents per tal de donar un millor servei, per això, aquells establiments que ho sol·licitin rebran gratuïtament un cubell de reciclatge per als envasos de vidre. A més, els informadors de la campanya explicaran com separar correctament el vidre, és a dir, què va i què no hi va al contenidor verd.

Per facilitar el reciclatge de vidre al canal Horeca (Hoteleria, Restauració i Càtering), s'instal·laran contenidors VACRI, dotats amb una boca més ampla i un sistema d'elevació hidràulic, que permeten el reciclatge de grans quantitats de vidre com les generades pels hostalers. També es lliuraran bujols adaptats per facilitar el transport dels residus de vidre als contenidors.

La col·laboració d’Ecovidrio i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs té com a principal objectiu aconseguir un increment de la taxa de reciclatge de vidre a la localitat. Per això és clau abordar el sector de l'hostaleria i la restauració, un dels eixos sobre els quals treballa intensament Ecovidrio, ja que en aquest sector s’hi consumeixen prop del 50% dels envasos de vidre d'un sol ús que es produeixen a tot l’Estat.

A finals de 2017 es va posar en marxa el nou contracte dels serveis de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans, que inclou entre d'altres accions la instal.lació de 743 contenidors a tota la ciutat. Amb aquest desplegament s'ampliaran els punts de recollida i s'incrementaran en un 30% els contenidors de selectiva per assolir una cobertura total de totes les fraccions de residus. Per una banda permetrà augmentar la comoditat de la ciutadania per l’altre disminuir els desbordaments dels contenidors. Paral.lelament s'intensificarà la neteja dels nous contenidors er garantir-ne un bon manteniment.

A partir d'ara i fins el 2020, des de l'Ajuntament haurem d'aplicar mesures adreçades a garantir i fomentar la recollida selectiva dels residus (paper-cartró, vidre, envasos, matèria orgànica) al nostre municipi, per tal d'assolir  els objectius que marca la Directiva Europea i complir les obligacions de la normativa  vigent a Catalunya.

L’any 2020 hem  de recollir selectivament el 50% dels residus que generem.

Beneficis del reciclatge de vidre

Tot el vidre que es diposita al contenidor verd es recicla al 100%. Es porta a una planta de tractament exclusiva per al vidre, on es processa i es converteix en pols de vidre que serveix per fabricar nous envasos. De fet, d’un envàs de vidre reciclat es pot tornar a fer un altre envàs exactament igual. El vidre es pot reciclar infinites vegades sense perdre les seves propietats.

Amb el reciclatge de vidre estalviem recursos naturals, reduïm la quantitat de deixalles que van als abocadors, reduïm les emissions de CO2 a l’atmosfera i estalviem energia. A més de tenir cura del medi ambient, el reciclatge té nombrosos beneficis socials i econòmics, com per exemple, la generació de llocs de treball.

En aquest procés és clau la implicació de tota la ciutadania ja que cada petit gest compta. Per exemple, reciclant tres ampolles de vidre estalviem l’energia suficient com per carregar a diari la bateria d’un smartphone durant tot un any.

Dades de reciclatge de vidre a Sant Adrià de Besòs

Segons les últimes dades disponibles de 2017, els ciutadans de Sant Adrià de Besòs van reciclar un total de 441 tones d'envasos de vidre. Això suposa que cada habitant va reciclar una mitjana de 12 kg de vidre.

Pel que fa a la taxa de contenerització, la ciutat disposarà d'un total de 124 instal·lats, de manera que hi haurà un contenidor per cada 295,35 habitants.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre, encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, des de 1998. La companyia s'encarrega de gestionar íntegrament la cadena de reciclatge, col·laborant amb els ens locals en la recollida selectiva i el transport del vidre, i garantint el seu posterior tractament i comercialització per fabricar nous envasos.

Ecovidrio proporciona un servei públic, universal i gratuït per al ciutadà i posa a disposició de les companyies que envasen els seus productes en vidre un model de gestió eficaç i eficient, tant des de la perspectiva ambiental com econòmica.

En l'actualitat, un total de 2.655 companyies estan adherides a Ecovidrio. Els sectors integrats en l'associació representen més del 3% del PIB espanyol i comercialitzen el 99% dels envasos de vidre.

Sant Adrià de Besòs, 23 d’abril de 2018