El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible rep una subvenció del fons FEDER

L’ objectiu del PECT Litoral Besòs és, entre altres, convertir el territori de Sant Adrià de Besòs i Badalona en un pol d’activitat econòmica, recerca tecnològica aplicada, concentració de coneixement i innovació social al voltant de la sostenibilitat mediambiental

El PECT Litoral Besòs Territori Sostenible rebrà una subvenció de  555.500 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la meitat del cost del projecte (1.111.000 euros). El PECT s’inscriu en la nova política europea de l’Horitzó 2020 dins l’anomenada Estratègia de Recerca i Innovació d’Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) que promou el desenvolupament socioeconòmic dels territoris i dóna suport a projectes innovadors.

El PECT Litoral Besòs està liderat i coordinat per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb altres 3 entitats beneficiàries (l’Ajuntament de Badalona, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci del Besòs) i compta amb el suport d’una entitat no beneficiària Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs.

L’ objectiu del PECT Litoral Besòs és convertir el territori de Sant Adrià de Besòs i Badalona en un pol d’activitat econòmica, recerca tecnològica aplicada, concentració de coneixement i innovació social al voltant de la sostenibilitat mediambiental, en un espai atractiu per generar projectes, atreure recerca, empreses i noves inversions; fer millorar la qualitat ambiental i per tant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes; transformar el marge esquerre del riu Besòs i part del front litoral i millorar l’ocupabilitat de la població dels municipis de Sant Adrià i Badalona.

La subvenció aprovada es destinarà als projectes següents:

*La coordinació del PECT, liderada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (gestió, seguiment, presentació i representació del projecte, control econòmic, avaluació, etc)

*Recerca per a la sostenibilitat per identificar i posar a disposició del territori el talent en l’àmbit de la sostenibilitat. L’objectiu és disposar d’un coneixement concret dels reptes territorials envers aquest tema i a la vegada generar un pol d’atracció de nova activitat econòmica i empresarial amb accions pilot al voltant de l’aplicació de les TIC en aquestes qüestions. Aquesta operació inclou 3 actuacions: Qualitat ambiental litoral Besòs; Sensòrica. Monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs; Solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics: aprofitament sostenible d’aigües freàtiques.

*Gestió sostenible del cicle de l’aigua. S’impulsarà la intervenció pilot per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt de l’ecosistema hídric del territori (riu, aqüifer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral). Es concreta en dues actuacions: Monitorització del model litoral i Gestió de les aigües freàtiques.

*Ecomesures. Aquesta operació consisteix en el desenvolupament i implementació d’un sistema de monitorització, de control i d’infraestructures per reduir, d’una banda, el consum d’aigua potable utilitzada per al reg i treballs auxiliars i, d’altra banda, les emissions de CO2 associades al consum energètic relacionat amb aquest procés de reutilització de l’aigua.

*Talent energètic. Consisteix en el desenvolupament d’un model de microxarxa intel·ligent que millorarà l’eficiència energètica en els processos de generació i distribució d’energia elèctrica que operi com a sistema alternatiu al model tradicional i que reforçarà el territori PECT com a espai especialitzat en mesures per a la sostenibilitat.

Sant Adrià de Besòs, 27 de setembre de 2017