Quadre de fons documentals

L'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs custodia un ampli ventall de fons documentals relacionats amb la localitat. Una part d'aquests han estat produïts per l'Ajuntament o els seus ens i empreses públiques. D'altres, són fruit d'ingressos documentals procedents d'empreses, entitats o veïns i veïnes de la nostra ciutat.

El present quadre s'estructura en set apartats que recullen la totalitat de la documentació conservada per la institució. Clicant sobre el nom de cada un dels fons i col·leccions accedireu a la descripció del mateix al portal Arxius en Línia on també podreu accedir a l'inventari de documentació que contenen.

1. Fons de l'administració local

101. Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

102. Patronat del Centre de Planificació Familiar

103. Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs

2. Fons judicials

201. Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs

3. Fons d'associacions i fundacions

301. Col·lectivitat de Camperols de Pla de Besòs

302. Societat Recreativa Peña el Grano de Arena

303. F.E.T y de las J.O.N.S Sant Adrià de Besòs

304. PSC, agrupació local de Sant Adrià de Besòs (1980-1990)

305. Junta de construcció del temple parroquial de Sant Adrià

306. Cooperativa Obrera El Besòs

307. Taller de Fotografia de l'Escola Jara

308. Parròquia de Sant Adrià de Besòs

309. Club Bàsquet Sant Adrià

310. Club Deportivo Adrianense

4. Fons comercials i d'empreses

401. Fàbrica de cartró Llandrich

402. Càmping Sant Adrià

403. Fàbrica Baurier

404. Fàbrica Schott Atevi

405. Construccions Puigdevall

5. Fons Patrimonials

501. Família Colominas

502. Família Agustench Causadias

503. Família Vilardell

504. Família Aragall Puig

505. Família Bachs Serret

506. Família Lluís

507. Família Jofre

6. Fons personals

601. Valentín Colominas Costa

602. Esteve Guasch Lloberas

603. Miquel Fuster Alaña

604. Miguel Sala Badia

605. Antonio Casanellas Carreté

606. Manuel Barrios Lucena (dipòsit MhiC)

607. Joan Rovira i Costa

608. José Maria Martínez-Marí Ódena

609. José Colom Pedragosa

610. Fermín Borrás Suñe

611. Margarida Corominas Puche

612. Joan Giralt i Banús

613. Antonio Carrasco

614. Antonio Toscas Palacín

615. Tomàs Rivas Muñoz

7. Col·leccions

701. Col·lecció Domínguez Delgado

702. Col·lecció Torres Bonet

703. Col·lecció Pacual Olba

704. Col·lecció Bautista Campos

705. Col·lecció Garcia Rovira

706. Col·lecció Muñoz Díaz

707. Col·lecció Soler Viciana

708. Col·lecció Martori Rigol

709. Col·lecció Mercè Carreter

710. Col·lecció Fuentes Vicent

711. Col·lecció Sánchez Portero

712. Col·lecció Fadón Poza

713. Col·lecció González Hergueta

714. Col·lecció Puig Martínez

715. Col·lecció Arnau i Àrias

716. Col·lecció Emília Olivella

717. Col·lecció Vicente Nevado

718. Col·lecció Catalana de Gas i Electricitat

719. Col·lecció Colomé Bartrolí

720. Col·lecció Elisabet Absil