Quadre de Classificació Municipal

El Sistema de Gestió Documental de l'Ajuntament de Sant Adrià es fonamenta en el Quadre de Classificació Municipal.

Aquest instrument classifica el conjunt de la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament des de 1813 fins a l'actualitat en procediments i sèries documentals. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aplica al seu fons documental el Model de Quadre de Classificació per a l'Administració Local (QdCAL) proposat per la Generalitat de Catalunya.