Quadre de Classificació

El Sistema de Gestió Documental de l'Ajuntament de Sant Adrià es fonamenta en el Quadre de Classificació Municipal.

Aquest instrument classifica el conjunt de la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament des de 1813 fins a l'actualitat en procediments i sèries documentals. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aplica al seu fons documental el Model de Quadre de Classificació per a l'Administració Local (QdCAL) proposat per la Generalitat de Catalunya.