Política de Gestió de Documents Electrònics

Les administracions locals han d'elaborar un document on es reflecteixi la seva Política de Gestió dels Documents Electrònics i que ha de ser aprovat i adoptat per la institució. La seva funció és determinar les condicions tècniques i organitzatives en què es basa el model de gestió electrònica de la documentació de l’ajuntament i establir les responsabilitats dels diferents òrgans en la gestió dels documents electrònics

Descarrega aquí la Política de gestió de documents electrònics Ajuntament de Sant Adrià de Besòs