Conservació

Una de les principals tasques de l'Arxiu Municipal és rebre la documentació produïda o recollida per l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i avaluar-la per tal d'establir si es tracta de documents que han de ser conservats permanentment, només durant un determinat període de temps o bé poden ser eliminats. Aquest procés es porta a terme aplicant normatives i regulacions vigents.

L'instrument principal per aplicar aquests criteris és el calendari de conservació i accés que estableix quina és la disposició de cada sèrie documental del quadre de classificació.

Descarrega el Calendari de conservació i accés de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.