Conservació i accés

Una de les tasques centrals de l'Arxiu Municipal és rebre la documentació produïda o rebuda per l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions. D'acord amb les normatives i regulacions vigents, establir la conservació definitiva o temporal de la mateixa.

També cal aplicar els criteris que determinen quina documentació és accessible a tothom qui en demani la consulta o bé a partir de quin moment ho serà en el cas que hi hagi alguna limitació.

L'instrument principal per aquesta tasca és el calendari de conservació i accés que estableix quina és la disposició de cada sèrie documental del quadre de classificació.