Gestió documental

L'Arxiu Municipal s'encarrega de regular la correcta gestió de tota la documentació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Per a portar a terme aquesta tasca compta amb els següents instruments:

Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs

El reglament de l'Arxiu Municipal va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs el 27 de gener de 2007. En ell es regulen, altre d'altres, les funcions de l’arxiu municipal,  la gestió documental, l'accés a la documentació i la protecció i difusió del patrimoni documental.

Reglament ASAB

Quadre de classificació

El sistema de gestió documental es fonamenta en l'aplicació del quadre de classificació municipal. Un instrument que classifica el conjunt de la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament, des de 1813 fins a l'actualitat.

Quadre de classificació Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Política de gestió de documents electrònics

La política té per objecte establir el conjunt de criteris comuns assumits per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com documentar-los, en relació a la gestió dels documents i expedients electrònics.

Política de gestió de documents electrònics Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Calendari de conservació i accés

Calendari de conservació i accés de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Instruments de descripció

La descripció és l’eina clau per a la identificació i la localització de la documentació custodiada. Les fitxes dels fons documentals i el catàleg en línia us permetran fer una aproximació a la documentació custodiada.

Quadre de fons documentals

Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde"

Registre de destrucció de documents

La destrucció de la documentació municipal segueix un procediment regulat per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya. 

El registre de destrucció de documents és l'instrument de control de l'eliminació de documentació. El Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents regula, en el seu article 12, el seu funcionament.

Registre de destrucció de documents