Contacte

Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde" (ASAB)

Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h. Tardes concertades.

Per a la comoditat de l'usuari es recomana fixar dia i hora per via telefònica o per correu electrònic.

Carrer de mossèn Josep Pons, núm. 5
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 933 812 004   ext. 3631 / 3632
Correu: arxiu@sant-adria.net