Registre de destrucció de documents

D'acord amb els procediments regulats per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya els arxius eliminen part dels documents que són transferits des de l'Ajuntament i que es considera que no són d'interès per a la seva conservació definitiva.

En aplicació del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents es registra la destrucció de documents en un instrument de control de l'eliminació de documentació.

Registre de destrucció de documents ASAB 2007-2008
Registre de destrucció de documents ASAB 2008-2023