Què és l'Arxiu Municipal?

Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs "Isabel Rojas Castroverde"

Presentació_ASAB2L'Arxiu Municipal és el servei que gestiona la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com la cedida per nombrosos particulars. Vetlla per la classificació, descripció, conservació i difusió d'un important fons documental que abraça el període comprés entre el 1734 i l'actualitat. Prop de tres-cents anys de memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
L'Arxiu rep, tracta i posa a disposició la documentació custodiada. Aquest treball diari assegura la conservació dels fons produïts per l'Ajuntament amb valor històric, jurídic, administratiu i fiscal. Així mateix, la institució garanteix l'accés a la informació per part de la ciutadania, d'acord amb la normativa vigent.
D'altra banda, el centre també s'encarrega de salvaguardar i dinamitzar el patrimoni documental del municipi, fet que el vincula a la xarxa cultural i patrimonial de Sant Adrià de Besòs.

La diversitat dels fons custodiats permeten conèixer l'evolució i la transformació de la ciutat i dels seus barris: Sant Adrià Nord, Sant Joan Baptista, La Verneda, La Catalana, La Mina i el Besòs, així com també del riu i del litoral adrianenc, per citar alguns exemples.

Díptic informatiu

Tens curiositat per veure com era el teu carrer fa cinquanta anys?

Vols investigar sobre la genealogia de la teva família?

T'agradaria saber l'origen de les festes i tradicions de la ciutat?

A l'Arxiu Municipal trobaràs les respostes.

Per a més informació podeu omplir el formulari de contacte.