Serveis assistencials

SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI

 

 

En què consisteix?

Servei de suport que es dirigeix fonamentalment a l'atenció de persones amb manca d'autonomia i que promou el manteniment en el seu entorn habitual.

Quines actuacions ofereix?

  • Suport en la higiene i cura personal

  • Cura i control de l'alimentació i la seva compra

  • Atenció a la salut i control de la medicació

  • Transferències dintre de la llar: ajuda a la mobilitat de la persona (aixecar-se del llit, caminar o asseure's

A qui s'adreça?

Als ciutadans i ciutadanes que estiguin empadronats al municipi, tinguin més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent.

Quina documentació es demana?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota de copagament.

Què cal tenir en compte?

Una vegada fets els tràmits corresponents, es valorarà el grau de dependència per prioritzar l'inici del servei.TELEASSISTENCIA

 

De què es tracta?

És un servei que permet a la persona usuària comunicar-se les 24 hores del dia amb una central de recepció de senyal d'emergència.

 

 Com es pot posar en contacte amb la central?

Mitjançant un petit aparell en forma de penjoll, que permetrà donar la senyal a un equip de professionals per que en cas de necessitat pugui ser atesa immediatament.

Quins requisits es demanen?

Estar empadronat al municipi, tenir més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent.

Quina documentació es necessita?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota de copagament.

 

Sabíeu què?

Aquest servei pot tenir custodia de claus a càrrec de la Policia Local. La necessitat del servei  serà valorat pel professional.

A més de l'aparell, la teleassistència disposa d'una unitat mòbil que fa suport als domicilis les 24 hores, tots els dies de l'any

 


ÀPATS A DOMICILI

 

 

Què ofereix?

Servei que s'encarrega de la preparació i lliurament a domicili de l'àpat del migdia de dilluns a divendres. no festius. Aquest àpat està compost d'un primer plat, un segon, amanida, pa i unes postres

A qui s'adreça?

Als ciutadans i ciutadanes que estiguin empadronats al municipi, tinguin més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent.

Quina documentació es demana?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota de copagament.

Què cal tenir en compte?

Hi ha diferents tipus d'àpats depenent de les necessitats de cada sol·licitant. Es valorarà el grau de dependència per prioritzar l'inici del servei.

 

 

 

NETEJA DE LA LLAR

 

uin servei presta?

Mantenir en condicions d'ordre i higiene la llar de l'usuari. Aquest servei és de 4 hores mensuals.

Quins requisits es demanen?

Estar empadronat al municipi, tenir més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent. Als domicilis amb persones empadronades que no compleixin els requisits, serà el treballador social qui valori la necessitat del servei.

Quina documentació es necessita?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota de copagament.

Què cal saber?

Els productes de neteja són a càrrec de l'usuari. Es valorarà el grau de dependència per prioritzar l'inici del servei.

 

ARRANJAMENT DE L'HABITATGE

 

 

En què consisteix?

Servei que repara les parts de la llar que s'han d'adaptar per a les persones grans amb problemes de mobilitat. Es prioritzen les intervencions de canvi de banyera per plat de dutxa amb la instal·lació dels agafadors corresponents.

A qui s'adreça?

Als ciutadans i ciutadanes que estiguin empadronats al municipi, tinguin més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent.

Quina documentació es demana?

Els justificants d'ingressos i despeses de totes les persones empadronades al domicili, per determinar la quota de copagament.

Què s'ha de tenir en compte?

Es valorarà el grau de dependència per prioritzar la realització del servei.

 

 

TRANSPORT CENTRE DE DIA

 

 

Què ofereix?

Servei de transport adaptat. Al matí es recull els usuaris a prop del seu domicili i es porta al Centre de Dia i a la tarda es fa en sentit invers.

Quins requisits es demanen?

Estar empadronat al municipi, tenir més de 65 anys o una disminució del 65% o el grau de dependència corresponent.

Quina documentació es necessita?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota de copagament.

Què cal saber?

Aquest servei és exclusiu per a usuaris que disposin d'una plaça pública en un dels centres de dia per a gent gran del municipi.


On adreçar-se

 A l'Àmbit de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència (PAAD)

Pça de la Vila, 12. 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7120)

Correu electrònic: dependencia@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h

  Tardes dilluns i dimarts de 16h a 18h

 

 

 

 

 

TRÀMITS I DOCUMENTS

 

Llei de Dependència (sol·licitud PDF)

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
Cal dirigir-se a l'Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, al centre de serveis socials de referència, a l'ABS o, si la persona està ingressada en un centre residencial, al mateix centre i sol·licitar la valoració del grau de dependència.
Una vegada feta aquesta valoració i, en funció del grau de dependència atorgat, els Serveis Bàsics d'Atenció Social elaboraran, conjuntament amb la persona i/o família, el Pla individual d'atenció per accedir a les prestacions o serveis que li pertoquin.

Respir (sol·licitud pdf)

  • Servei temporal en plaça residencial que té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels qui cuiden a gent gran, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes. La persona gran ha de tenir més de 65 anys i viure en família. A més, s'ha de tenir en compte que el servei s'ofereix a les Llars Mundet amb un màxim de permanència de 2 mesos l'any.

 

SAUV

  • Servei temporal en plaça residencial que té com a finalitat atendre situacions d'urgència de persones grans. La persona gran ha de tenir més de 60 anys i s'ofereix a les Llars Mundet.

 

Altres serveis

Taller estimulatiu per a malalts d'Alzheimer

De què es tracta?

És un recurs psicoestimulador destinat als malats diagnosticats recentment d'Alzheimer o altres demències i que es troben en una fase inicial de la malaltia.

Quins són els seus objectius?

Mantenir al màxim el grau d'autonomia d'aquest malalts mitjançant l'estimulació de les seves habilitats i capacitats.

Quan es du a terme ?

El taller s’impateix en una sessió setmanal.

Quins requisits es demanen?

Tenir un diagnòstic de demència en fase inicial.

Quina documentació cal presentar?

L'informe mèdic on consti el nivell de la malaltia en fase inicial.

On adreçar-se?

Per a més informació, cal adreçar-se

 A l'Àmbit de(PAAD)

Pça de la Vila, 12. 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7120)

Correu electrònic: dependencia@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h

  Tardes dilluns i dimarts de 16h a 18h

 

Grup d'Ajuda Mútua(GAM):

De què es tracta?

El GAM és un grup de suport dut a terme per una psicòloga de gent gran i dirigit als familiars d'un malalt diagnosticat de demència, que assisteix simultàniament al Taller Estimulatiu.

Quins són els seus objectius?

Crear un grup on els cuidadors són els protagonistes, generan un l’espai de comunicació i relació propi, amb suport emocional i orientació psicològica.

Quan es realitza?

El grup té reunions setmanals i atencions particulars.

Quins requisits es demanen?

Tenir un familiar malalt diagnosticat de demència, que assistexi simultàniament al Taller Estimulatiu.

Quina documentació es demana?

Acreditar la participació d'un familiar en el Taller Estimulatiu.

On adreçar-se?

Per més informació, cal adreçar-se

Habitatges tutelats per a gent gran

En què consisteix?

Servei d'acolliment residencial alternatiu per a persones grans autònomes, que per circumstàncies personals no podem romandre a la seva pròpia llar.

Quina és la seva capacitat?

Es tracta d'11 places distribuïdes en 1 habitatge tutelat de 3 places i 8 apartaments individuals.

Quins requisits es necessiten?

Estar empadronat al municipi, tenir més de 60 anys amb escassos recursos econòmics i poder realitzar totes les activitats de la vida diària de forma autònoma.

Quina documentació es demana?

Els justificants d'ingressos i despeses del sol·licitant per determinar la quota.

On adreçar-se

 A l'Àmbit de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència (PAAD)

Pça de la Vila, 12. 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7120)

Correu electrònic: dependencia@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h

  Tardes dilluns i dimarts de 16h a 18h

 

 

 

Centres de dia del municipi

És un servei d’acolliment diürn on es fa un suport a les persones grans a partir de la supervisió i l’assistència en les activitats de la seva vida diària, complementant així l’atenció pròpia de la família

Centre de Dia per a Persones Grans de Sant Adrià de Besòs – Centre

Adreça: Major, 8 – 10

Zona: barri de Sant Adrià Nord

Telèfon: 93 460 02 98

Fax: 93 460 03 50

Tipologia: Centre de dia públic de la Generalitat de Catalunya

Observacions:

Per poder accedir-hi cal tramitar la Llei de la dependència

 

Centre de Dia per a Persones Grans de Sant Adrià de Besòs

Adreça: Josep Huguet, s/n

Zona: barri del Besòs

Telèfon: 93 381 53 95

Fax: 93 462 14 19

Tipologia: Centre de dia públic de la Generalitat de Catalunya

Observacions: Per poder accedir cal tramitar la Llei de la dependència.

 

Centre de Dia El Jardí (1)

Adreça: Sant Isidre, 3, baixos

Telèfon: 93 463 97 49 - 606 79 46 25

Web: www.eljardicentrededia.com

Tipologia: Centre de dia privat amb places públiques que formen part d'un conveni amb la Generalitat.

Observacions: Per poder accedir a les places públiques cal tramitar la Llei de dependència. Ofereixen servei privat d'ajuda a domicili.

 

Centre de Dia El Jardí (2)

Adreça: av. Catalunya, 102

Telèfon: 93 518 55 43

Web: www.eljardicentrededia.com

 

Tipologia: Centre de dia privat amb places públiques que formen part d'un conveni amb la Generalitat.

Observacions: Per poder accedir a les places públiques cal tramitar la Llei de dependència. Ofereixen servei privat d'ajuda a domicili.

 

 

Centre de Dia Sant Adrià

Adreça: Bogatell, 43 – 49

Telèfon: 93 381 80 41

Tipologia: Centre de dia privat amb places públiques que formen part d'un conveni amb la Generalitat.

Observacions: Per poder accedir –hi cal tramitar la Llei de la dependència.

 

Residències per Gent Gran

Es un establiment residencial per a la gent gran que no té l'autonomia suficient ni el suport familiar necessari per a poder viure en el seu domicili.

 

Residència Mossèn Anton

Adreça: pl. Mossèn Anton núm. 7 B, baixos.

Telèfon: 93 381 11 51

Tipologia: residència privada

Cal tenir en compte: També ofereixen 1 plaça de centre de dia.

 

Residència Matacàs

Adreça: av. Eduard Maristany, 21-23.

Telèfon: 93 381 18 58  -  93 381 18 93  -  93 462 78 00

Tipologia: residencia privada

 

Residència Sant Adrià

Adreça: Atlàntida 21

Telèfon: 93 381 65 70

Tipologia: Residència privada amb places públiques que entren dins d'un conveni amb la Generalitat.

 

Documents i tràmits Gent Gran:

Llei de dependència (sol·licitud PDF)

Respir (PDF)

  • Servei temporal en plaça residencial que té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels qui cuiden a gent gran, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes. La persona gran ha de tenir més de 65 anys i viure en família. A més, s'ha de tenir en compte que el servei s'ofereix a les Llars Mundet amb un màxim de permanència de 2 mesos l'any.

SAUV

  • Servei temporal en plaça residencial que té com a finalitat atendre situacions d'urgència de persones grans. La persona gran ha de tenir més de 60 anys i s'ofereix a les Llars Mundet.