Avís de tractament fitosanitari

 S’informa que s’ha previst realitzar un tractament amb adob foliar LABIFOL F-NET (sabó fosfòric) per millorar l’estat fitosanitari d’algunes xicrandes (jacaranda mimosifolia) de carrer i reduir l’afectació del pugó (aphis sp.). El tractament es durà a terme la nit del dijous dia 30 en horari comprès entre les 22:30h a les 5:30h., sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Llistat d’espais a tractar a la ciutat:

 PRECAUCIONS: Per tal de minimitzar les molèsties que pugui ocasionar el tractament fitosanitari, es recomana a tots els veïns/veïnes de les zones afectades que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i que no deixin roba estesa, ni animals domèstics als balcons o terrasses. Una vegada finalitzat el tractament i s’hagi assecat la zona tractada, s’hi podrà tornar a entrar, transitar o fer-ne ús.