Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per PM10 08/02/2024

Atenent els nivells de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 6 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE).

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire

· Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
· Utilitzar el transport públic.
· Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
· Utilitzar el cotxe compartit.
· Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
· En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
· Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
· Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

·Traslladar la rutina esportiva al moment del dia en que les concentracions de contaminants són inferiors, com el vespre o la nit. I es recomana reduir-ne la intensitat, especialment a l’exterior.

Què són i com s’originen les partícules en suspensió PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) són petites partícules sòlides o líquides que floten a l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i , eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Per més informació consulteu la web:

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/