Kit Digital

El 30 de desembre de 2021 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital va publicar una línia d’ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones treballadores autònomes, finançada amb els fons Next Generation de la Unió Europea i conegudes amb el nom “Kit Digital”.

L’objectiu d’aquestes ajudes és potenciar i facilitar la implantació de solucions que permetin aprofundir el grau de maduresa digital de les petites i micro empreses i dels autònoms. L’atorgament d’aquestes ajudes es fa en forma d’un «bo digital» que l’empresa beneficiària bescanvia per una o més solucions digitals (organitzades en 10 categories diferents) que presten els anomenats «agents digitalitzadors», registrats en un catàleg establert específicament per al programa i que creix contínuament. (L’empresa interessada no ha d’avançár diners, ni pagar res)

L’import de l’ajuda (que l’empresa beneficiària no percep directament) varia en funció de la plantilla de l’empresa i de la categoria de solució, cadascuna amb topalls diferents. Així, en la primera convocatòria, reservada a les empreses amb una plantilla d’entre 10 i 49 persones, l’import màxim era de 12.000 €; la propera convocatòria, que podria publicar-se el proper mes de juny, s’adreça a les microempreses (autònoms i persones jurídiques amb plantilles de 3 a 9 persones) i té un import màxim de 6.000 €; la darrera convocatòria sortirà després de l’estiu i és la reservada als autònoms i empreses amb un màxim de 2 persones en plantilla, que donarà ajuts per un màxim de 2.000 € a cada empresa beneficiària.

Les solucions incloses en el programa fan referència a aspectes molt diferents de l’empresa i el comerç, de tal manera que s’adapten a tots els sectors i necessitats específiques; van des de la presència a Internet (és a dir, la creació del lloc web o la botiga en línia) fins a la ciberseguretat.

En el següent quadre hi trobareu la previsió de convocatòries, amb la mida de les empreses objectiu de cadascuna així com l’import màxim de l’ajut.

Mida de l’empresa

Import bàxim del bo digital

Data de la convocatòria

Entre 10 i 49 treballadors

12.000 €

15 de març de 2022

Entre 3 i 9 treballadors

6.000 €

2 de setembre de 2022

Menys de 3 treballadors

2.000 €

20 d'octubre de 2022

En aquest altre hi trobareu els topalls d’ajuda en funció de la categoria de la solució i de la mida de l’empresa.

Categories

Ajudes segons plantilla de l’empresa

0-3 persones

3-9 persones

10-49 persones

Lloca web i presència a Internet

2.000 €

2.000 €

2.000 €

Comerç electrònic

2.000 €

2.000 €

2.000 €

Gestió de Xarxes Socials

2.000 €

2.500 €

2.500 €

Gestió de clients

2.000 € (inclou 1 usuari)

2.000 € (inclou 1 usuari)

4.000 € (inclou 3 usuaris)

Business intelligence i analítica

1.500 € (inclou 1 usuari)

2.000 € (inclou 1 usuari)

4.000 € (inclou 3 usuaris)

Gestió de processos

500 € (inclou 1 usuari)

2.000 € (inclou 3 usuaris)

6.000 € (inclou 10 usuaris)

Factura electrònica

500 € (inclou 1 usuari)

1.000 € (inclou 1 usuari)

1.000 € (inclou 3 usuaris)

Serveis i eines d’Oficina Virtual

250 €/usuari (fins a 2 usuaris)

250 €/usuari (fins a 9 usuaris)

250 €/usuari (fins a 48 ususaris)

Comunicacions segures

125 €/usuari (fins a 2 usuaris)

125 €/usuari (fins a 9 usuaris)

125 €/usuari (fins a 48 ususaris)

Ciberseguretat

125 €/dispositiu (fins a 2 dispositius)

125 €/dispositiu (fins a 9 dispositius)

125 €/dispositiu (fins a 48 dispositius)