Plans d'ocupació

Projectes destinats a la contractació de treballadors/es desocupats /des per fer actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social en l'àmbit local.

Les persones contractades desenvolupen el seu treball en diversos departaments municipals i es coordinen des de l'Àrea de Promoció Econòmica.

Els plans d'ocupació suposen un benefici per les persones contractades i per la ciutat de Sant Adrià de Besòs ja que tots els treballs desenvolupats incideixen en la millora de serveis i equipaments.

Les diferents línies són:

SOC _ Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.

PROGRAMA ENFEINA’T


DIBA_ Diputació de Barcelona.

PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ.


AMB_ Àrea Metropolitana de Barcelona

POLÍTIQUES SOCIALS. PLANS D'OCUPACIÓ.