SIOL

És un servei d'informació i orientació personalitzada. S'adreça a la ciutadania per assessorar i impulsar l'accés l'ocupació.

Objectius:
- Informar sobre el mercat de treball i els aspectes formatius
- Orientar per definir l'itinerari ocupacional
- Conèixer noves tècniques de recerca de feina
- Acompanyar a les persones ateses en el seu procés d'inserció sòcio-laboral

Accions:
- Entrevista ocupacional
- Orientació laboral
- Informació del mercat de treball
- Sessions monogràfiques
- Derivació a recursos formatius i/o laborals
- Servei de suport a la integració laboral de persones amb discapacitat física i/o sensorial (SSIL_ECOM)

 

Dades de contacte:
SIOL
Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n
Edifici Besòs
Sant Adrià de Besòs
93 462 28 74 / 93 462 06 25
siol@sant-adria.net