Consell Esportiu Barcelonès Nord

Missatge:

CE BARCELONÈS NORD
www.cebnord.com
tel. 93 399 64 96

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
plaça la Vila, 12
08930 Sant Adrià de Besòs
Responsable: Carlos Sala

Adreça de correu
cebn@cebnord.com
Horari: 10 a 13.30h de 17 a 20h

President: Sr. Juan Carlos Ramos