Audiències públiques

L'Audiència Pública ciutadana és un mecanisme de participació públic i de caràcter general per intercanviar informació municipal entre el consistori i la ciutadania.  l'Alcalde o l'Alcaldessa en convocarà almenys una cada any.

La seva celebració també pot ser sol·licitada per iniciativa ciutadana.

El Reglament de Participació Ciutadana del nostre ajuntament recull la seva regulació a la Secció IV. Audiències públiques ciutadanes: articles 37, 38, 39 i 40.

Reglament de Participació ciutadana

Audiència pública corresponent a l'any 2022