Registre de parelles estables

El Servei de Participació Ciutadana manté un Registre municipal de parelles estables per les parelles inscrites abans del dia 1 d'abril de 2017.

A partir d'aquesta data, entra en vigor de l'Ordre  JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, no s'inscriuen noves parelles en aquest Registre.

Les inscripcions de noves parelles depèn del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En aquest enllaç, es pot trobar tota la informació relativa a aquest tràmit:

Tràmit inscripcions al Registre de parelles estables de Catalunya

Els tràmits que es mantenen per aquest Registre Municipal de parelles estables són:

Tràmit de baixa. En aquest enllaç es pot consultar el tràmit i descarregar la sol·licitud.

Tràmit d'emissió de certificats relatius a la situació de la inscripció de la parella. En aquest enllaç es pot consultar el tràmit i descarregar la sol·licitud