Cafè Sant Adrià

Què és Cafè Sant Adrià?

És una campanya dirigida al ciutadà, al teixit associatiu, entitats públiques i establiments, per tal de fomentar la consciència en el consum de cafè d'una manera responsable, coneixent el seu origen i les condicions de Comerç Just, en el marc de la nostra ciutat.

Sant Adrià forma part de la Xarxa Cafè Ciutat, que està formada per diversos municipis de Catalunya i té com a objectiu fomentar el consum responsable i la justícia global. Per fer-ho, es promou el cafè de Comerç Just com a una eina per conèixer el seu origen reforçant els vincles amb les cooperatives productores. El comerç just treballa per l'equitat en el comerç internacional i assegura condicions dignes per a les treballadores i les comunitats productores del Sud.

Què ès el Comerç Just?

El Comerç Just és una relació comercial internacional basada en el diàleg, la transparència i el respecte, on es treballa sota criteris de justícia social i sostenibilitat econòmica i ambiental.

Per identificar un producte de comerç just, existeixen segells que garanteixen que s'ha fer complint amb 10 criteris transformadors. El Cafè Ciutat, per tant el Cafè Sant Adrià, compta amb el segell Fairtrade i també amb el BIO, el segell més exigent en l'actualitat que assegura que la seva producció s'ha fet seguint criteris ecològics.

           

Principis del Comerç Just:

- Organitzacions participatives i democràtiques

- Diversitat i equitat de gènere

- Condicions de treball dignes

- Sense explotació infantil

- Informació per a persones consumidores

- Respecte al medi ambient

- Preus justos, salaris dignes i benefici social per a la comunitat

- Pre-finançament per a les productores

- Relacions comercials estables i duradores

- Productes de qualitat

El resultat d'aquest projecte és un paquet de cafè identificatiu que està a la venda al Mercat Municipal de Sant Adrià i espais del municipi.

El Cafè Sant Adrià es va presentar el mes de desembre del 2013, amb una bona acceptació per part de la ciutadania.