20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades

Fa 70 anys de la Convenció de Ginebra, on va quedar recollit com a dret humà fonamental en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Dret a l'Asil.

Segons dades de l'ACNUR:

70,8 milions de persones en tot el món s'han vist obligades a fugir de les seves llars, el 85% d'aquestes són acollides en països en vies de desenvolupament. El 40% són menors.

41,3 milions d'aquestes persones són desplaçades internes.

Gairebé hi ha 26 milions de persones refugiades i les persones sol·licitants d’asil arriben a 3,5 milions.

37.000 persones fugen de casa seva cada dia, gairebé cada dos segons una persona es veu obligada a prendre la decisió de fugir.

Són dades alarmants si a més afegim les morts que han hagut a la Mediterrània. S’estima que al llarg de l’any 2020, van morir 2.100 persones ofegades intentant arribar a territori espanyol, un 143% més que el 2019. Segons l’organització “Caminando Fronteras” el 85% d’aquestes morts es van produir viatjant en direcció a les Illes Canàries, segons els naufragis registrats.

Hem de ser conscients com a societat de fer garantir els Drets d'aquestes persones. Hem de ser conscients que ningú deixa la seva llar, la seva família, el seu país i pren la decisió de fugir, si no és per que està en perill la seva vida o la seva integritat com a persona.