Exposició «Armes nuclears #MaiMés!»

76 anys després de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki les armes nuclears continuen sent una amenaça per a la humanitat i el planeta.

Del 15 al 30 de setembre, podem veure al Mercat Municipal l'exposició Armes nuclears #MaiMés!, realitzada per FundiPau.

76 anys després de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki les armes nuclears continuen sent una amenaça per a la humanitat i el planeta. L’entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el 22 de gener de 2021, és un primer pas necessari per avançar cap a la seva eradicació, però cal aconseguir que s’hi sumin més països, entre els quals els membres de l’OTAN.

Per això és imprescindible que la ciutadania sigui conscient del perill que representa que al món encara hi hagi 13.400 armes nuclears en mans de nou països, i que reclami als governs que se sumin al Tractat.

L’exposició Armes nuclears #MaiMés! de FundiPau, vol contribuir a aquesta sensibilització fent repàs als terribles efectes que ha causat l’armament nuclear, a la tasca de la societat civil organitzada per prohibir-lo i als reptes pendents.

Es farà una visita guiada el dijous 16 de setembre a les 18h. a càrrec de Jordi Armadans, Director de FundiPau.