Navegació

Ordenança reguladora mercats de venda no sedentària

Ordenança reguladora mercats de venda no sedentària. Modificació de l'any 2019.