Notícies

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2023

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2023

Comunicació en relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat.

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2023 - Llegir Més