Promoció de la participació

Taula de coordinació en matèria de drogues

En què consisteix?
L’any 2002 l’òrgan tècnic de drogodependències i SIDA va fer l’estudi “Anàlisi i propostes d’actuació en drogodependències al barri de la Mina” i en les seves conclusions proposava una taula de coordinació general en el barri en la qual participessin representants de les administracions, dels serveis, de la policia, veïnat i usuaris, amb l’objectiu principal de fer el seguiment de les actuacions en matèria de drogues que es fan al barri. L'estiu de 2003 es va convocar la primera reunió de la “taula de drogues” del barri de la Mina, formada per:

 • Associació de veïns/es
 • Plataforma d’entitats i veïns/es
 • Policia Local
 • Policia Autonòmica
 • SITUA'T, Servei Inserció Laboral per a persones ex-addictes
 • CAP
 • CAS
 • “El Local”
 • Generalitat de Catalunya
 • Consorci de la Mina
 • Ajuntament de Sant Adrià de BesòsQuins són els seus objectius?
- Garantir un abordatge integral del fenomen de les drogodependències
- Promoure la corresponsabilitat i la participació
- Coordinació entre els diferents agents, rendabilitzant els recursos existents i evitant les respostes  descoordinades, així com la duplicitat de serveis
- Avaluació continuada de les actuacions i propostes de canvi


On dirigir-se?

Pla municipal de prevenció de les Drogodependències
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
plaça de la Vila, 12. Planta 8
tel. 93 381 20 04 ext 7132