Casal Plaça de l'església

Actualment, el casal que hi ha ubicat a la plaça de l'església funciona com a centre d'entitats.
Les entitats que allà es troben son:

- Associació de Dones de Sant Adrià

- Associació de Dones de l'Agulla Daurada

- Associació de Dones del Futur

- Coral Sant Adrià

- Associació de Veïns i Veïnes de Sant Adrià Nord