Consell Escolar Municipal

Què és?

És l'òrgan de consulta i participació de tota la comunitat educativa de Sant Adrià de Besòs.

Què fem?

-Abordem de manera compartida entre els diferents agents decisions que tenen a veure amb les polítiques educatives de Sant Adrià de Besòs.

-Compartim informacions sobre propostes de les polítiques educatives d'altres municipis però que afecten al municipi.

-Creem grups específics de treball que tracten temes concrets. Actualment està en funcionament el grup de treball al voltant de la participació de l'alumnat de Sant Adrià al CEM.

Objectius:

-Consensuar les accions educatives del municipi amb el màxim d'agents possibles.

-Compartir informacions i coneixements.

-Millorar l'educació en el municipi.