Orientació i acompanyament als joves

Quan els joves finalitzen l'escolarització obligatòria, hagin assolit o no l'acreditació, necessitaran seguir connectats a la xarxa educativa, formativa, social i laboral, per aquest motiu es va crear el SOAT, per tal de donar a conèixer els recursos existents i vetllar perquè els joves connectin amb ells.

SOAT

 Què és?

És un servei municipal d'orientació i acompanyament en el procés de transició de l'ESO cap a l'etapa no obligatòria. Està adreçat als joves que finalitzen l'ESO.

Què fa?

El servei fa una orientació individualitzada mitjançant entrevistes personals als joves que finalitzen 4t d'ESO, així com seguiment durant l'any següent a la sortida dels instituts. També es fa l'acompanyament cap a opcions de segona oportunitat formativa i/o laborals.

Quins objectius té?

-Orientar i informar sobre les diferents possibilitats i itineraris formatius dels alumnes que finalitzen 4t d'ESO (hagin assolit o no l'acreditació)

-Acompanyar la seva trajectòria durant l'any següent a la sortida de l'Institut

Dades de localització i contacte:

Plaça la Vila , 12, 7a planta, tel. 933812004   ext. 6323

email: soat@sant-adria.net

Horari d'atenció:

Dilluns de 16 a 18.30h Centre Producció Cultural i Juvenil Polidor

Per demanar entrevista:

Centre Producció Cultural i Juvenil Polidor, (plç. Guillermo Vidaña i Haro, s/n)

Telèfon 934627446

soat@sant-adria.net

Telèfon 933812004 (ext. 6322 - 6323)   689092086

   

 Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball (PFI-PTT)

 A qui s'adreça?

A nois i noies joves, d'entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

Què es proposa?

-Que el jovent conegui el món laboral , les professions existents i els recursos per a accedir a un lloc de treball

-Que cursi una formació professional que li faciliti l'accés al món laboral.

-Que es replantegi continuar la seva formació

-Que les empreses col.laborin en el procés de formació i plantegin ofertes de treball als participants en el programa.

Quina formació rebràs?

1. Mòduls de Formació Professional, per l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

2.Mòduls de formació general per l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

3. Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Al nostre municipi oferim: Auxiliar en imatge personal: estètica i Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.

 Per contactar:

Plaça la Vila, 12 , 7a planta. Telèfon 934622874   ext. 9130

email: a8960247@xtec.cat