Associacions de dones

ASSOCIACIÓ DE DONES PER A L'ART DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Adreça: Av. Catalunya, 92, 3r 3a
Telèfon: 93 381 69 92
Activitats: Organitzar tallers de manualitats
Objectius: Organitzar tallers de manualitats. Afavorir la participació de la dona en tots aquells aspectes vinculats a l'art i la cultura. Contribuir al desenvolupament d'activitats que fomentin la promoció cultural. Promoure campanyes de sensibilització cultural de les dones. Aquests objectius o funcions no són limitatius, i poden desenvolupar-se'n molts altres de naturalesa diversa i de cara a la promoció de l'art i la cultura.


ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE SANT ADRIÀ

Adreça: C. de Sant Jordi, 9, entl 2a
Telèfon: 933 815 172 (de dilluns a divendres, de 13 a 16.30 h)
Activitats: Cursos de puntes de coixí, confecció, exhibicions i demostracions de puntes de coixí. Altres manualitats relacionades
Objectius: Ensenyar i donar a conèixer les puntes de coixí. Organitzar activitats adients i altres relacionades amb l'art de les manualitats


ASSOCIACIÓ DE VÍDUES DE SANT ADRIÀ

Adreça: c. Mare de Déu del Carme, 22 (Casal de Cultura)
Telèfon: 687 575 998 (divendres, de 17 a 19.30 h)
Activitats: Campanyes de reivindicació per a la millora de les pensions. Excursions, dinars, balls i sortides culturals d'intercanvi d'experiències Manualitats i labors
Objectius: Reivindicacions per a la pujada de pensions de les vídues, suport a les persones que es queden vídues. Reivindicació de l'escola bressol i residències per a la tercera edat

ASSOCIACIÓ DE DONES BIENVENIDAS

Adreça: Ctra. de Mataró, 59 (Centre d'Entitats)
Telèfon: 655252230 (dilluns i dimecres, de 17 a 19 h)
Activitats: Tallers de manualitats, confecció, flamenc, aeròbic, gimnàstica. Xerrades informatives i temes d'interés per a les dones Col·laboració amb la Marató de Catalunya Cursos
Objectius: Promoure activitats al barri i obrir espais per a la seva millora social.


ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE DONES DEL BARRI DE LA MINA (ADRIANAS)

Adreça: Mar, 12
Telèfon: 933 840 714 (matins i tardes per contacte telefònic)
Correu electrònic: adrianesdonamina@gmail.com
Activitats: Activitats de promoció de la participació de les dones en la millora del barri de la Mina. Activitats per a la conscienciació del col·lectiu de dones i pares sobre la importància de la seva participació social per al millor futur dels seus fills. Activitats que incentivin la comunicació amb altres col·lectius de dones de barris amb característiques i problemàtiques similars al barri de la Mina
Objectius: Aconseguir la participació de la dona en la transformació del barri, en tots els àmbits de la vida social i mobilitzar les dones per defensar els seus interessos


ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT ADRIÀ

Adreça: Pl. de l'Església, 13
Telèfon: 629 948 103
Activitats: Activitats d'intercanvi d'experiències amb associacions similars. Activitats culturals: tallers de pintura, de tapissos, cursos i xerrades d'interès per a dones. Exposicions, sortides culturals i col·laboració sopar 8 de març
Objectius:Promoure la participació de la dona al municipi, organitzar grups de dones i trobades de dones per divulgar temes d'interès


ASSOCIACIÓ DE DONES L'AGULLA DAURADA

Adreça: Pl. de l'Església, 13
Telèfon: 629 948 103 (de dilluns a divendres, de 8 a 14 h)
Activitats: Taller de puntes de coixí i de tall i confecció. Exposicions de robes confeccionades i puntes. Trobades de puntaires. Intercanvi d'experiències amb altres associacions similars
Objectius: Impulsar i elaborar projectes formatius, donar a conèixer l'elaboració de labors i convocar tallers i trobades


GRUP DE DONES IRIS

Adreça: Ponent, s/n (Casal cívic la Mina)
Telèfon: 933 810 133 (de dilluns a dijous, de 15 a 17 h)
Activitats: Tallers tridimensionals, excursions, sortides culturals. Recaptació per a la campanya contra el càncer i participació en activitats del barri. Potenciar i treballar la col·laboració i l'intercanvi d'experiències amb altres associacions de dones. Col·laborar amb altres entitats en programes o activitats que repercuteixin en millorar la qualitat de vida del barri o del municipi.
Objectius: Crear un espai de desenvolupament per a les dones i millorar la imatge del barri. Potenciar la participació de les dones en la societat.