Regidora de Polítiques d'Igualtat

A ningú se li escapa que hi ha tot un seguit de factors socioculturals que fomenten la desigualtat basada en la diferència sexual i que són presents en el diferents espais de relació quotidians: familiar, escolar, laboral, mitjans de comunicació, etc..

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat és l'àrea encarregada de vetllar per la defensa dels drets de les dones, molt especialment pel dret de les dones a eradicar la violència masclista. Així com per la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la societat, liderant projectes de promoció de les dones i de defensa dels seus drets i impulsant polítiques públiques que facin realitat la igualtat, incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions del Govern local.

Per tal d’aconseguir aquest objectius ens dotem de diferents eines que trobareu en aquesta pàgina: el servei específic del CIOD amb diferents assessories, serveis i activitats, el Pla d’Igualtat de Gènere amb diferents projectes i programes amb l’objectiu prioritari de lluitar per la igualtat d’oportunitats de totes les persones, treballar en la defesa dels drets de les dones i avançar cap a una societat millor.

Per tal d’incorporar al conjunt de la societat adrianenca a aquesta defensa, ens hem dotat del Consell de les Dones de Sant Adrià, en el que hi participen una bona representació del món associatiu de dones. El Consell treballa per promoure la participació sociopolítica de les dones de la ciutat, creant un espai de construcció col·lectiva i responsabilitat compartida.

El web es converteix, així, en una eina interactiva d’informació i consulta on podeu trobar un espai per compartir dubtes, donar opinions i suggeriments i repensar els nostres recursos.

Dades de contacte

Regidora de Polítiques d'Igualtat: Paula Dieste Ariza
Pl. de la Vila, 12
08930 Sant Adrià de Besòs

Tel: 933 812 004

e-mail regidora: pdieste@sant-adria.net

e-mail igualtat: igualtat@sant-adria.net