Plans i programes

L'objectiu general és aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Les línies estratègiques de treball d'actuació que es porten a terme són:

Programa integral d’actuació contra la violència vers les dones

Impuls de les polítiques d'igualtat de gènere

Fomentar la participació sociopolítica de les dones

Fomentar la coeducació per a la igualtat

Promoure canvis en el repartiments de treballs i usos del temps

Formació i cultura de dones

  • Mural Dones del Món

  • Espais Interculturals

  • Altres activitats culturals

Espai públic. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny del municipi.

Promoure la salut de les dones