Coeducació per a la igualtat

Objectius:

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat participa en una de les comissions del Projecte Educatiu de Ciutat de cara a promoure que totes les accions que es volen impulsar tinguin en compte la perspectiva de gènere per sensibilitzar la comunitat educativa sobre la necessitat d'eliminar el sexisme a l'escola i promoure una educació respectuosa amb la diferència sexual.

Accions:

  • Tallers i xerrades de prevenció de la violència a col·legis i  instituts
  • Tallers d'educació sexual i afectivitat per a joves