Treball i usos del temps

Objectiu:

Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps

Accions:

  • Banc del temps
  • Cursos de promoció ocupacional
  • Formació en noves tecnologies (TICS)
  • Cursos de formació