Participació socio-política de les dones

Objectius:

La participació de les dones en el municipi és una condició imprescindible per assolir la millora de la seva situació, cal obrir la presa de decisions en les polítiques públiques a persones i a organitzacions, més enllà dels agents legalment responsables.

És per aquest motiu que des del Pla d'Igualtat de Gènere es posa un èmfasi especial en articular mecanismes per tal que la visió de les dones s’incorpori a la política municipal.

Accions:

 
  • Congrés de dones del Barcelonés Nord
  • Consell municipal de les dones de Sant Adrià