Formació i cultura de dones

Objectius:

  1. Potenciar que les dones participin en les activitats culturals de la ciutat, donar suport a la formació artística i cultural de les dones i a la seva difusió.
  2. Visibilitzar les aportacions de les dones al món de la cultura.
  3. Oferir formes alternatives d’ocupar el temps de lleure.

Accions