Es declara REFUGI DE PESCA la desembocadura del riu Besòs

 El tram final del riu Besòs, el comprès entre el pont del ferrocarril i el mar, és una zona important per als ocells durant l'època migratòria, i per a tot un seguit d'espècies aquàtiques. No en va s’han pogut documentar a la desembocadura i al seu entorn més de 200 espècies d’ocells, tant aturades a l’indret, com en migració activa o alimentant-se al front litoral.

Per preservar els valors naturals de la desembocadura s'han dut a terme diferents accions en els àmbits de la restauració mediambiental, entre les que destaquem:

  • Extracció de les acumulacions de terres per suavitzar el relleu, tot mantenint barres de sorra que es formen al litoral

  • Creació d'una llacuna propera a la desembocadura que s'alimenta amb aigua freàtica. L'antiga llacuna s'ha respectat

  • Estabilització de la llera mitjançant la plantació d’espècies resistents a la salinitat i arbusts propis d'aquests ecosistemes.

  • Col·locació de panells indicatius de la fauna que es pot observar a la zona.

  • Indicació de camins alternatius per arribar a la platja, evitant el pas per la desembocadura.

Malgrat aquestes accions i la senyalització d'accés restringit, continuen detectant-se persones que accedeixen a aquesta zona, de dimensions reduïdes però d'alt valor biològic, per pescar-hi.

A més aquest tram de riu està en contacte permanent amb el mar, ja que l’aigua salada entra amunt fins al pont del ferrocarril, fent que aquest zona funcioni a la pràctica com si fos un estuari. Això fa que s'hagi convertit en un dels pocs espais idonis que tenen els peixos d'aigües litorals per a reproduir-se

És molt important, doncs, conservar les petites zones humides litorals ja que són fonamentals per als ocells migradors i altres éssers vius, en actuar com a lloc de refugi i alimentació en les seves escales migratòries. Per aquest motiu, l'activitat de pesca recreativa al tram final del riu Besòs no és compatible amb la conservació dels seus valors faunístics, en especial pel que fa a espècies protegides i en perill d'extinció, ja que són molt sensibles a les molèsties humanes. Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya, a petició de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, ha declarat la desembocadura del Besòs REFUGI DE PESCA, una zona on està prohibit pescar.