Control integrat de plagues

L’Ajuntament aplicarà mesures per controlar la presència de la vespa barrinadora de les moreres al municipi

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Adrià ha detectat la presència de xylotrechus chinensis, una vespa-escarbat d’origen asiàtic, que s’alimenta, principalment, de fusta de morera.

Aquesta plaga va ser detectada a Catalunya l’any 2013 al Baix Llobregat i al Vallès Occidental i posteriorment s’ha anat propagant dins i fora del territori català, l’any 2018 es localitza per primera vegada al País Valencià. A Sant Adrià la descoberta es va fer el passat mes de gener arran de les inspeccions periòdiques que l’Ajuntament duu a terme a l’arbrat del municipi.

Quins danys produeix?

Les larves d’aquest insecte barrinen i s’alimenten de la part externa del tronc i les branques de manera que interrompen el flux de la saba fins i es produeix la mort de l’arbre.

El xylotrechus chinensis, també anomenat vespa barrinadora de les moreres, és una plaga potencialment devastadora, ja que el seu control o eradicació és molt difícil i costosa.

Mesuesde control de la plaga als municipis afectats

Aquesta plaga invasora és difícil de combatre i els municipis afectats estan aplicant les mesures de control recomanades per la Generalitat de Catalunya:

- Inspeccions anuals per tal de detectar l’evolució i eficàcia dels tractaments aplicats.

- Tractament químic mitjançant endoteràpia (injecció al tronc) dels peus amb menys grau d’afectació. Aquesta mesura s’aplica durant la segona quinzena de juliol, que és època en la qual emergeix la nova generació d’adults i el tractament és més eficaç.

- Tala i destrucció dels peus més afectats. Aquests es determinen en funció del nombre de forats i de l’estat de l'arbre durant l’hivern o primavera, abans de l’emergència de nous exemplars adults de l’insecte.

Què es farà a Sant Adrià?

  • S’ adoptarà l’estratègia conjunta de la resta de municipis afectats per tal d’ evitar l’expansió de la plaga i preservar al màxim l’arbrat local.

  • En cas de que s’hagi de talar la morera afectada es durà a terme la seva reposició per una altra espècie d’arbre adequada a l’entorn, el més aviat possible i en l’època adient. Sempre seguint les directrius del Pla Director del Verd Urbà municipal i del Decret de Sequera de la Generalitat de Catalunya.

  • Quan sigui possible, s’aplicarà un tipus de poda de conservació i adaptació a l’entorn, més respectuosa i menys agressiva que altres tècniques. D’aquesta manera, es promou que la morera tingui més vitalitat i disposi de més reserves per fer front a la plaga.

Afectació a la ciutat

L’afectació, de diferents graus, és de prop del 14% del total de moreres de Sant Adrià, percentatge que suposa unes 35 moreres.

Cal destacar que hi ha 3 focus amb un grau d’afectació força important:

-El primer, es localitza al carrer de la Via Trajana, al barri de la Verneda, amb un 80% de les moreres afectades.

-El segon, a la ronda de Ramon de Penyafort, entre els carrers de Jaume Huguet i Cristòfol de Moure, al barri del Besòs, amb una afectació del 53%.

-El tercer, està ubicat a la pl. de Rosa Sensat, al barri de Sant Adrià Nord, amb una afectació del 17% de les moreres.