Parc Fluvial del Besòs

 

Els ciutadans/es de Sant Adrià gaudeixen d'un espai fluvial recuperat amb un alt valor social, ambiental i paisatgístic. Ja sigui de les zones humides de gran valor ambiental i no destinades a l'ús públic i les zones d'ús públic destinades a l'oci de la ciutadania.

 

 

 

Riuada 15 de març de 2011

Imatges de la riuada del 15 de març de 2011 del riu Besòs, cedides per Joan Acosta de la Diputació de Barcelona.