Plenari d'entitats

La participació ens fa més lliures, més responsables i, alhora, més conscients de la viabilitat i de les dificultats de dur a terme nous projectes o reformes.

La ciutat democràtica és una ciutat construïda per i amb la gent i per tant exigeix un nou model de governança on les associacions i la ciutadania tenen un paper fonamental.

El teixit associatiu de Sant Adrià té una gran importància en la nostra ciutat no només per la diversitat d'àmbits en el que està representat si no també pel seu caràcter participatiu i de col·laboració en els temes que afecten a la nostra ciutat.

De manera regular les entitats de Sant Adrià es reuneixen en uns espais que hem denominat "Plenari d'Entitats". Aquest és un espai de formació, informació, d'intercanvi d'experiències, debat i aprenentatge per a les entitats.

Podeu consulta les Actes dels Plenaris d'Entitats en els següents enllaços:

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015 

Any 2014

Any 2013